Odhad nákladů na rekonstrukci

1. 12. 2017, admin

Jak odhadnout náklady na rekonstrukci, jako je sanace střechy a fasády, oprava tepelné izolace nebo rozšíření dispozic bydlení? Na příkladu typického rodinného domu vám ukážeme, s jakým množstvím prostředků počítat pro nejdůležitější vnitřní a vnější rekonstrukce.

Základní informace o domě

Tato data slouží jako základ pro výpočet nákladů na modernizaci, případně rekonstrukci stavby:

Základní informace o domě. Tato data slouží jako základ pro výpočet nákladů na modernizaci, případně rekonstrukci stavby
 • Rodinný dům z roku 1980
 • 80 m2 půdorysné plochy
 • jeden a půl podlaží
 • 5 pokojů
 • 130 m2 obytné plochy

Ceny zahrnují montáž i DPH a představují pouze hrubý odhad, který se může lišit od kraje, domu a způsobu realizace.

 1. A. Náklady na rekonstrukci střechy a fasády

  Výpočet nákladů na rekonstrukci:Tepelná izolace

  Náklady na rekonstrukci závisejí na izolačním materiálu a jeho tloušťce, tvaru střechy a druhu tepelné izolace. Nejdražší, ale také nejefektivnější je krokvová izolace. Nabízí se tehdy, jestliže se obnovuje střešní krytina a střecha se plánuje pokrývat.

  Alternativami pro majitele domů, kteří si počítají náklady na rekonstrukci a nechtějí přitom přestřelit, jsou izolace mezi krokvemi a izolace půdního prostoru pod krokvemi, u nichž mohou zruční domácí kutilové náklady na modernizaci vlastní prací snížit. U tloušťky tepelné izolace přitom platí – čím více, tím lépe.

  • Životnost: 20 až 40 let
  • Poměr ceny materiálu / pracovních nákladů: 20 / 80
  • Náklady na montáž u jednoduché rovné plochy
  • Izolace mezikrokevní od 50 Kč/m2
  • Se zaklopením od 60 Kč/m2
  Ceny za materiál u izolace střechy na metr čtvereční
  Izolace Tloušťka v cm Cena (Kč)
  Minerální vata 18-25 250
  Polystyren - trzená pěna 13-20 870
  Polyuretan - trzená pěna 10-13 800
  Len, konopí 20-23 850

  Výpočet nákladů na rekonstrukci:Střešní krytina

  Betonové vlnové tašky, asfaltové šindele nebo krytina z ocelového vlnitého plechu jsou nejlevnějšími řešeními nové střešní krytiny. Jestliže si majitelé domů propočítávají náklady na rekonstrukci, měli by přitom zohlednit, že tašky z pálené hlíny jsou drahé, přičemž ceny se mohou dále výrazně lišit podle druhu tašek a krytiny. Při použití typické krajové krytiny, jako je břidlice, náklady na modernizaci ještě vzrostou.

  • Životnost: 30 až 40 let
  • Poměr ceny materiálu / pracovních nákladů: 30 / 70
  • Náklady jsou velmi orientační u pokládky hladké rovné střechy, se složitostí střechy se cena zvyšuje
  • Těžká střešní krytina od 150 Kč/m2
  • Lehká střešní krytina od 130 Kč/m2
  Náklady na materiál a práci bez laťování na metr čtvereční
  Krytina Cena (Kč)
  Betonové tašky 350
  Asfaltové střešní šindele 450
  Ocelový vlnitý plech 490
  Hlíněné pálené tašky - dvoužlábkové prejzové tašky 800
  Břidlice 1 950

  Výpočet nákladů na rekonstrukci:Půdní vestavba

  U půdní vestavby záleží, k jakému účelu bude nová místnost využívána a v jakém stavu se podkroví před výstavbou nachází. V každém případě je nutné řešit tepelnou izolaci, obložení, elektroinstalaci, topení a nová okna.

  Střešní okna jsou nejlevnějším řešením. Vikýře jsou dražší, skýtají však více podlahového prostoru i na výšku pro stání. Další náklady vznikají, má-li se v půdní vestavbě realizovat koupelna. Tuto položku je třeba při výpočtu nákladů na rekonstrukci dobře zvážit.

  • Životnost: 30 až 40 let
  • Poměr ceny materiálu / pracovních nákladů: 30 / 70
  • Náklady jsou velmi orientační u pokládky hladké rovné střechy, se složitostí střechy se cena zvyšuje
  • Těžká střešní krytina od 150 Kč/m2
  • Lehká střešní krytina od 130 Kč/m2

  Výpočet nákladů na rekonstrukci:Tepelná izolace fasády

  Vnější izolace představuje na fasádě nejúčinnější tepelnou ochranu. Nejpoužívanějším a zpravidla nejlevnějším řešením je kontaktní tepelně izolační systém (KTIS), který se lepí přímo na stěnu a poté se omítá nebo obkládá. Zavěšené fasády s izolací a obložením ze dřeva, břidlice nebo kovu jsou mnohem dražší.

  • Životnost: 40 let
  • Poměr ceny materiálu / pracovních nákladů: 20 / 80
  • K výsledné ceně připočítejte navíc náklady na stavební lešení, připracování ostění, rohů, připojení oken, výstupků střechy nebo soklového zdiva
  • Zateplení domu vnější - od 900 Kč/m2 i s konečnou úpravou (fasáda)
  Porovnání tepelně izolačních systémů v korunách na metr čtvereční
  Krytina Cena (Kč)
  KTIS - tvrzená pěna 1 200
  KTIS - desky z minerální plsti 1 300
  Zavěšená fasáda s dřevěným bedněním 2 250
  Přizdívková tepelně izolační fasáda 2 350

  Výpočet nákladů na rekonstrukci:Vnější nátěr

  Nejlevněji vycházejí bílé vápenné nebo plastické disperzní barvy, doporučujeme však dražší a odolnější produkty na bázi silikátů nebo siloxanu. Před nátěrem je nutné opravit volnou omítku. Tato práce samozřejmě zvyšuje náklady, ale do výsledné ceny rekonstrukce ji je třeba také započítat.

  • Životnost: 5 až 10 let
  • Poměr ceny materiálu / pracovních nákladů: 20 / 80
  • Omítka od 130 Kč/m2
  • Štuk od 100 Kč/m2
 2. B. Náklady na rekonstrukci za izolaci a tepelnou ochranu

  Výpočet nákladů na rekonstrukci:Vnitřní izolace obvodových stěn

  Také cena nákladů za izolaci a tepelnou ochranu se odvíjí od použitého materiálu. Cena minerální vaty a polyuretanu je výhodná, izolační hmoty, jako je vlna a len, jsou ekologičtější, ale také dražší. K odborně prováděné tepelné izolaci patří parozábrana a obložení palubkami nebo sádrokartonovými deskami.

  • Životnost: 30 let
  • Poměr ceny materiálu / pracovních nákladů: 20 / 80
  • Cena od 700 Kč/m2

  Výpočet nákladů na rekonstrukci: Tepelná izolace stropu sklepa

  Náklady na tepelnou izolaci stropu sklepa závisí na použitém materiálu, tloušťce tepelně izolační vrstvy a členitosti sklepa.

  • Poměr ceny materiálu / pracovních nákladů: 20 / 80
  • Cena od 500 Kč/m2, ale je to velice individuální
 3. C. Náklady na rekonstrukci u novostaveb

  Výpočet nákladů na rekonstrukci:Modernizace elektroinstalace

  Při výpočtu nákladů na rekonstrukci je důležité zohlednit, zdali se pro nové instalace musí nutně vysekávat stěny. Prefabrikované instalace totiž mohou být alternativně uloženy do krycích podlahových lišt nebo stropních profilů. Výrazně nákladnější je instalace systému sběrnice BUS, která je nutná pro inteligentní řízení domu.

  • Životnost: 30 let
  • Poměr ceny materiálu / pracovních nákladů: 50 / 50
  • Cena na příkladový dům komplet rekonstrukce elektroinstalace od 90 000 do 100 000 Kč

  Výpočet nákladů na rekonstrukci:Nové topení

  Starý topný kotel je možné vyměnit za efektivní výhřevné zařízení, případně s propojením přechodu paliva z topného oleje na plyn. Kdo chce přejít na obnovitelné energie, například na topení dřevěnými peletami nebo pomocí tepelného čerpadla, musí počítat s větší částkou. Tato investice se však může majiteli v dlouhodobém horizontu vyplatit. Podle stavu topného systému je třeba do kalkulace zahrnout případně také instalaci nového čerpadla, izolaci potrubních rozvodů a výměnu topných těles.

  • Životnost: 15 let
  • Poměr ceny materiálu / pracovních nákladů: 50 / 50
  • Cena odvíjí od množství těles a instalace
  • Montáž kotle od 2 500 Kč elektrický do 6 000 Kč na tuhá paliva/dle typu kotle
  • Montáž radiátorů od 500 Kč/ks
  • Montáž potrubí od 50 Kč/m
  • Montáž podlahového topení od 40 Kč/m2 plus systém 120 Kč
  Náklady na vytápěcí zařízení
  Druh topení Cena (Kč)
  Plynový ohřívač (nastěnný) 37 000
  Plynový kotel 45 000*
  Olejový kotel 75 000
  Kotel na pelety (podle provedení) 97 000
  Tepelné čerpadlo (podle tepelného zdroje) 500 000

  Výpočet nákladů na rekonstrukci:Nová okna

  Náklady se pohybují mimo jiné podle počtu, druhu a velikosti oken a jejich zasklení. Výpočet nákladů na rekonstrukci se zde však určuje výrazně snadněji, protože cenové rozdíly mezi dřevěnými a plastovými okny jsou spíše malé. Jsou-li okenní rámy ještě v pořádku, je případně možná jen výměna zasklení.

  • Životnost: 30 let
  • Poměr ceny materiálu / pracovních nákladů: 30 / 70
  • Plastová okna montáž od 200 Kč, montáž a demontáž od cca 300 Kč, se zednickým začištěním od 450 Kč/okno
  • Dřevěná okna montáž od 400 Kč/ks

  Výpočet nákladů na rekonstrukci:Nové dveře

  U vnitřních dveří závisí ceny na materiálu a zpracování, u domovních dveří navíc na tepelné izolaci a zabezpečení proti vloupání.

  • Životnost: 30 let
  • Poměr ceny materiálu / pracovních nákladů: závisí na materiálu
  • Cena od 1 100 do 1 300 Kč, posuvné od 1 700 Kč, vchodové bezpečnostní od 3 000 Kč do vyhovující zárubně, se zárubní od 5 000 Kč/ks včetně zednických prací

  Výpočet nákladů na rekonstrukci:Nová koupelna

  Majitelé musí zvážit, zda si přejí koupelnu standardní nebo luxusní. Cenově nejvýhodnější variantou je úspornější rekonstrukce koupelny zahrnující nové obklady, sanitární nábytek, novou sprchu, případně vanu. Nejdražší variantu představuje kompletní sanace koupelny počítající s nejkvalitnějšími značkovými výrobky a individuálním uspořádáním prostoru.

  • Životnost: 15 až 25 let
  • Poměr ceny materiálu / pracovních nákladů: 40 / 60
  • Od 120 000 Kč malá koupelna dle složitosti, půdorysu, popř. výměny instalací
  Náklady na sanitární výrobky a sanitární objekty
  Výrobek / objekt Cena (Kč)
  Mycí stůl - šířka 60 cm 6 500
  Umyvadlo 4 800
  Závěsné WC se zabudovaným splachováním 15 000
  Vana 13 000
  Sprchová vanička 10 000

  Výpočet nákladů na rekonstrukci:Podlahové krytiny

  Roli ve výpočtu ceny hrají vedle použitého materiálu také podklad nebo nutnost odstranění původní podlahové krytiny.

  • Životnost: 15 až 30 let
  • Náklady u příkladového domu: lze určit jen individuálně, protože se v různých místnostech zpravidla pokládají různé krytiny
  • Demontáž stávající krytiny od 40 do 80 Kč/m2
  • nivelace od 200 Kč/m2
  • broušení a rovnání od 60 Kč/m2
  • Lepení koberců od 80 Kč/m2
  • Lepení PVC od 90 Kč/m2
  • Lepení vinylových dílcových podlah 150 Kč/m2 včetně lepidla
  • Pokládka plovoucí laminátové od 110 Kč/m2
  • Pokládka plovoucí dřevěné od 130 Kč/m2
  • Pokládka parket – individuálně dle vzoru a typu, od 300 Kč/m2
  • Pokládka dlažby od 250 Kč/m2
  Ceny materiálu u podlahových krytin za metr čtvereční (bez pokládky)
  Materiál Cena za m2 (Kč)
  Dřevěná prkenná podlaha 1 650
  Prefabrikované parkety 1 450
  Kamenné desky (beton, zvonivky, přírodní kámen) 1 370
  Korek 450
  Linoleum 800
  PVC 450
  Koberec z umělých vláken 470
  Koberec z přírodních vláken 1 150

Napište nám

Zanechte nám své kontaktní údaje a my se vám v nejbližší době nezávazně ozveme.

Všechny položky jsou povinné.

Napište nám

Zanechte nám své kontaktní údaje a my se vám v nejbližší době nezávazně ozveme.

Všechny položky jsou povinné.

Informace zde obsažené nejsou nabídkou (návrhem na uzavření smlouvy) ani veřejným příslibem ČMSS. K získání a využití uvedených produktů a služeb je třeba uzavřít s ČMSS smlouvu a splnit podmínky uvedené ve smlouvě.
ČMSS není povinna smlouvu uzavřít. 2018 © Českomoravská stavební spořitelna, a.s.